AMBULANTE ZA SPLOŠNO MEDICINO:
ni čakalnih dob za prvi pregled

DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN ŠOLARJE:
ni čakalnih dob za prvi pregled

DISPANZER ZA ŽENE:
  • Dr.sci.Jože Bertole, dr.med., spec.ginek.in porod: čakalna doba za prvi pregled je 21 dni
  • Miroslav Laktić, dr.med., spec.ginek.in porod.: čakalna doba za prvi pregled je 15 dni
  • Za nujne zadeve ni čakalne dobe.
  • Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama sta Milena Gudalo, dipl.med.sestra in Bernardka Ogorevc, SMS.

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI: ni čakalnih dob

SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO:

  • Čakalna doba za prvi pregled je 60 dni.
  • Za nujne primere ni čakalnih dob.
  • Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Dušan Kovačič, zdr.tehnik.

ZOBOZDRAVSTVO

 

Zobozdravnik
Zobozdravnica

Za začetek zdravljenja

Protetične storitve

-redno

Protetične storitve

-hitro

Za začetek zdravljenja pri otrocih in mladini

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama

Zvonimir KATIĆ, dr.dent.med.

45    dni

do 300 dni

60 dni po končanem zdravljenju

 

Marenka Petelinc, zobna asistentka

Žarko STANIŠIĆ, dr.dent.med.

60    dni

do 300 dni

60 dni po končanem zdravljenju

 

Natalija Kopinč, srednja med.sestra

Ružica LEBO SERDARUŠIĆ, dr.dent.med.

60    dni

do 300 dni

60 dni po končanem zdravljenju

do 14 dni

Nina Žitnik, srednja med.sestra

Marina ŠTAHAN BAKIJA, dr.dent.med.

 

 

 

do 14 dni

Marija Zagode, zobna asistentka

Biserka TURKOVIĆ SKOČILIĆ, dr.dent.med.

 

 

 

do 21 dni

Metka Šetinc, zobna asistentka

Mirica LEVAR SALOPEK, dr.dent.med.

do 7 dni

 

 

do 7 dni

Gordana Mihelin, srednja med.sestra

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si