Predmet javnega naročanja

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL

Razpisana dokumentacija

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si