Predmet javnega naročila:

DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B
po postopku naročila male vrednosti

Razpisna dokumentacija:
Razpisana dokumentacija 12. oktober 2016

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si