Predmet javnega naročila:
DOBAVA OBVEZILNEGA IN SANITETNEGA MATERIALA TER RAZKUŽIL

Razpisna dokumentacija:
Dokumentacija JNMV-1B/2017
Predračun dobava obvezilnega in sanitetnega materiala, ter razkužil

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si