Predmet javnega naročanja

Nakup in vzdrževanje analitskega sistema za biokemijo in imunokemijo in sistema za demineralizirano vodo za dobo 7 let ter sukcesivne dobave obveznega pripadajočega potrošnega materiala in reagentov za obdobje 3 let

Razpisana dokumentacija

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si