Konzorcij Zdravstvenega doma Brežice in Centra za socialno delo Brežice je bil v mesecu februarju 2018 izbran na razpisu »Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola - SOPA«, in sicer za sklop 1. V okviru tega sklopa Zdrastveni dom Brežice nastopa kot poslovodeči partner, ki zagotavlja zdravnike specialiste ali specializante družinske medicine, zdravnike specialiste ali specializante medicine dela, prometa in športa, diplomirane zdravstvenike/diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti in v patronažnem varstvu ter strokovnjake v zdravstveno – vzgojnem centru oziroma centru za krepitev zdravja (diplomirane medicinske sestre in univerzitetne diplomirane psihologe). Center za socialno delo Brežice nastopa kot partner 1, ki zagotavlja univerzitetne diplomirane socialne delavce.

Osnovni namen projekta je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje, krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih, osveščati splošno in strokovno javnost o alkoholni problematiki, vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici. Ciljne skupine so odrasle osebe, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol, oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega pitja alkohola ali škodljivega pitja alkohola drugih.
 
Projekt bo trajal do oktobra 2020, začel pa se je z usposabljanjem strokovnjakov, sledilo bo izvajanje obravnav, izvajajo se lokalna, regionalna in nacionalna srečanja. Vrednost projekta znaša 64.522,37 EUR.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: https://www.sopa.si/sl/domov/

Projekt je odličen primer črpanja evropskih sredstev: http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7795/


Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si