OBVESTILO PACIENTOM PEDIATRIČNE AMBULANTE LIPOVŠEK MARKO

Marko Lipovšek, dr. med., spec. pediatrije, se je z 31.7.2019 upokojil, prenehalo mu je tudi koncesijsko razmerje. Občina Brežice je program pediatrije prenesla na ZD Brežice z odločbo št. 501-1/93 z dne 9.5.2019. S 1.8.2019 je začel izvajati program otroškega in šolskega dispanzerja v obsegu 1,2 tima Goran Cocojević, dr. med., spec. pediatrije, dela in naloge srednje medicinske sestre pa še naprej opravlja Petra Polovič. 
Pacienti, ki so imeli Marka Lipovška za izbranega pediatra, imajo pravico do izbire novega pediatra. V ZD Brežice sta na voljo Goran Cocojević, dr. med., spec. pediatrije, in Nataša Mesarić, dr. med., spec. pediatrije. 

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si