S tekmovanjem za čiste zobe se je začelo leta 1979 na eni od ljubljanskih osnovnih šol. Leta 1983/84 je tekmovalo že 34 osnovnih šol. Naklonjenost predsednika stomatološke sekcije je botrovala zamisli, da Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani preide pod njeno strokovno in organizacijsko vodstvo.

Iz leta v leto se je število tekmujočih šol povečevalo. Tako so v šol. letu 1993/94 zabeležili 424 tekmujočih, čez 10 let že 681 in v lanskem šol. letu 740 osnovnih šol, skupaj s šolami, zavodi in domovi za otroke s posebnimi potrebami. Tako je 100% osnovnošolcev udeleženih v tekmovanju. Ena tretjina jih tekmuje vseh devet let, preostali dve pa do šestega razreda.

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je skupaj s preostalimi preventivnimi dejavnostmi botrovalo drastičnemu padcu zobne gnilobe pri tekmujoči populaciji. KEP indeks nam pove koliko zob pri posamezniku je prizadetih zaradi kariesa, je bilo izpuljenih ali ima plombo. KEP ugotovljen pri 12-letnikih se je zmanjšal s 5,1 v letu 1987 na 2,6 v letu 1993. Leta 1998 je padel na 1,8 in v letih 2003 in 2008 je registriran KEP v vrednosti 1,7. V letu 2013 so ugotovili nekoliko višjo vrednost, t.j.1,8.

Zobozdravniki v zadnjih letih opažamo slabšo higieno pri otrocih, še posebej po šolskih počitnicah.

NAGRADE, KI JIH JE TEKMOVANJE PREJELO:
  • 1990: izmed 72 predlogov z vsega sveta je FDI /Federation Dentaire Internationale, World Dental Federation, ustanovljena 1900 v Parizu/ uvrstila Tekmovanje v krog sedmih najboljših za nagrado Johnson Johnson z obrazložitvijo, da nam je uspelo izpeljati vsestransko in učinkovito preventivno akcijo zobozdravstvenega varstva in vzgoje ljudi;
  • 2000: IAPD /International Association of Pediatric Dentistry/ je na kongresu v Parizu ocenil prispevek o tekmovanju kot »EXELLENT«/ 71 prispevkov iz 33 držav/in je za odličnost prejel priznanje v obliki plakete;
  • Nekaj let kasneje smo bili pohvaljeni tudi na kongresu v Južni Ameriki, v sklopu predstavitve slovenskega preventivnega programa v otroškem in preventivnem zobozdravstvu;
  • In zadnje, najvišje priznanje FDI, SMILE AWARD, pa je bilo podeljeno konec avgusta 2017 v Madridu. Na generalni skupščini FDI smo slovesno prejeli priznanje kot najinovativnejši preventivni program na svetu. Več kot 100 članic Svetovne zobozdravstvene organizacije se je z desetimi programi potegovalo za to prestižno priznanje. V ožji izbor so prišle 4 države, Avstrija, Argentina, Izrael in Slovenija. In Slovenija je bila tista, ki je bila najboljša in je letos prejela to zavidanja vredno odličje. Izbirno komisijo so sestavljali prof. dr. Rong-ova, prof. dr. Park in dr. Alvaro Roda. Vodji Tekmovanja ga je pred nabito polno dvorano slovesno izročil predsednik FDI prof. dr. Patrick Hescot. Slikanja, čestitk in pohval ni bilo konca. Tudi španski mediji so bili poleg in vse zabeležili. V časopisu World Dental Daily, ki je izšel 30. avgusta, je bil na 4. strani objavljen intervju World Smile Award 2017 z Matejem Leskoškom, ki ga je vodil dr. Guillermo Rivero.
Predsednik FDI prof. dr. Patrick Hescot izroča priznanje vodji tekmovanja Mateju Leskošku, dr. dent. med.
Preventivna sestra Blanka Romih (tretja z leve) na novinarski konferenci v Ljubljani

Priznanje tako ugledne organizacije kot je FDI daje vsem strokovnim delavcem, ki se trudimo izboljšati ustno zdravje otrok, še dodatno motivacijo za delo.

 

Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si