V Zdravstvenem domu Brežice trenutno delujejo naslednje ambulante:
- zobozdravstvena ambulanta za odrasle, katere nosilec je Matjaž STRAŠEK, dr. dent. med.;
- zobozdravstvena ambulanta za odrasle na Trdinovi 1 v Brežicah, katere nosilka je Tina NIKOLIĆ, dr. dent. med.;
- specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo, katere nosilka je Tadeja RIS KOLER, dr. dent. med., specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva.
 
V navedenih ambulantah bodo obravnavani pacienti z nujnimi zobozdravstvenimi stanji, ki zahtevajo prvo pomoč, in pacienti, ki imajo izbranega osebnega zobozdravnika v teh ambulantah ter njihovo stanje, glede na ponovno triažo, zahteva obravnavo.
Termini za obravnavo, na katere so bili pacienti naročeni pred razglasitvijo epidemije COVID-19, ne veljajo. Zobozdravstvene ambulante bodo po izvedeni ponovni triaži pacientom dodelile nove termine.

 
Od 25.5.2020 prične delovati tudi zobozdravstvena ambulanta za odrasle in otroke na Bizeljskem, katere nosilka je Jelena RAČANOVIĆ, dr. dent. med.. Navedena ambulanta bo delovala kot dežurna ambulanta za odrasle in otroke in obravnavala svoje paciente, katerih stanje glede na ponovno triažo, zahteva obravnavo.

Ponedeljek

od 13.00

do 20.00

Torek

od 7.00

do 14.00

Sreda

od 13.00

do 20.00

Četrtek

 od 07.00

do 14.00 

Petek

 od 07.00

do 14.00 


V zobozdravstveno ambulanto Bizeljsko boste vstopali posamično po predhodno izvedeni triaži na vhodu v zdravstveno postajo. V kolikor ne boste naročeni in vaši podatki ne bodo sporočeni v ambulanto, ne boste imeli vstopa v zdravstveno postajo. Pred vstopom v zdravstveno postajo boste dolžni izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju. Vprašalnik o zdravstvenem stanju se vloži v vašo zobozdravstveno kartoteko. Pred vstopom v zobozdravstveno postajo se vam bo izmerila telesna temperatura.

Za vse navedene ambulante naročanje poteka v administrativni zobozdravstveni ambulanti na naslednjih telefonskih številkah:
- za odrasle: (07) 4991 440,
-
za otroke in mladostnike: (07) 4991 453,

in sicer od 7. do 10. ure in od 10.30 do 14.ure.

Navedena administrativna ambulanta bo posredovala podatke o pacientih v delujoče ambulante. Paciente prosimo, da neposredno ne kontaktirajo delujočih ambulant.


Nujna zobozdravstvena vstopna točka Novo mesto do nadaljnjega med tednom (od ponedeljka do petka) obravnava zgolj paciente, ki imajo poleg nujnega zobozdravstvenega stanja tudi pozitiven rezultat brisa za COVID-19.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je dežurna zobozdravstvena služba, kot v času pred epidemijo, med 8. in 12. uro organizirana v Zdravstvenem domu Novo mesto. Obvezna je predhodna najava na telefonsko številko: (07) 39 16 871.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si