Obvestilo!

Zdravnica Janja Ojsteršek, dr.med., od 01.10.2016 dalje ne dela več v ZD Brežice.

V njeni ambulanti nadaljuje z delom Barbara PAHLJINA, dr.med., spec.družinske medicine, in sicer v istem ordinacijskem času.

Barbaro Pahljina, dr.med., si lahko izberete za svojo osebno zdravnico.


Obveščamo paciente upokojenega zdravnika Miodraga Mitića, dr.med., da je Občina Brežice podelila koncesiji Zdravstvenemu domu Brežice za ambulanto Brežice in zasebnemu podjetju Medicina Iljaž d.o.o. za ambulanto Bizeljsko. 

Pacienti, ki ste imeli izbranega zdravnika Mitić Miodraga, si morate izbrati novega osebnega zdravnika. Izbirate lahko med zdravniki v ZD Brežice (Milenković Suzana, dr.med., Matić Milan, dr.med., Pibernik Mojca, dr.med., Zdenka Marinček, dr.med.) in med zasebniki. Ordinacijski časi zdravnikov ZD Brežice so objavljeni na naši spletni strani.
Ambulanta Bizeljsko bo začela z delom predvidoma v drugi polovici septembra, oziroma takoj po vzpostavitvi pogojev za delo (internetna in telefonska povezava). Ordinacijski čas bo ob ponedeljkih in sredah od 14.30-18.00 in ob četrtkih od 08.30-11.30 ure.


Odprli smo novo ambulanto

Obveščamo paciente zobozdravnika Draga Florjaniča, dr.dent.med., kakor tudi vse zainteresirane, da smo odprli ambulanto na Trdinovi 1 v Brežicah.
V ambulanti delata zobozdravnica Tina NIKOLIĆ, dr.dent.med., in zobna asistentka Romana BRŠEC.
Telefonska številka ambulante je 07 499 2210.ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIREDITVAH

Vloga za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Tabela- tip prireditve

Cenik storitev na športnih in družabnih prireditvah v veljavi od 1.11.2016 dalje

Izpolnjeno vlogo posredujte najkasneje 14 dni pred prireditvijo osebno v tajništvo ZD, po pošti na naslov ZD Brežice, Černelčeva cesta 8,
8250 Brežice, na e-mail: zdbrezice©zd-brezice.si . Dodatne informacije so možne v tajništvu ZD Brežice na tel. št. 07 4991 449.

 • SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO

  Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva (pedontolog) Več  
 • PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJE in ŠOLA ZA STARŠE

  V letošnjem letu bomo organizirali kar nekaj delavnic v želji poskrbeti za vaše zdravje. Bodoči starši pa ste vabljeni v ŠOLO ZA STARŠE. AKTUALNO: SVIT-ov dogodek, Test hoje, nove delavnice - več v nadaljevanju

  Več  
 • CEPLJENJA

  Začeli smo s cepljenjem proti gripi. Cepite se lahko v ambulanti vašega osebnega zdravnika.

  Več  

POHVALE / PRITOŽBE

Zelo nas zanima vaš pogled na delovanje in usluge zdravstvenega doma, zato vas prosimo, da nam vse pripombe, pohvale in predloge pošljete na naslov info@zd-brezice.si ali izpolnite spletni obrazec.

AMBULANTE ZA SPLOŠNO MEDICINO
Zdenka MARINČEK, dr.med., spec.spl.med. 07 4991 423
Referenčna ambulanta 07 4991 462
Milan MATIĆ, dr.med., spec.spl.med 07 4991 428
Referenčna ambulanta 07 4991 458
Mojca PIBERNIK, dr.med., spec.druž.med. 07 4991 411
Referenčna ambulanta 07 4991 462
Barbara PAHLJINA, dr.med., spec.druž.med.  07 4991 408
Emil ŠPRAJC, dr.med., spec.spl.med. 07 4991 433
AMBULANTE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Kabinet za medicino dela, prometa in športa  
sr.Irena SMUKOVIČ 07 4991 418
Marija PETRIC, dr.med., spec.MDPŠ 07 4991 418
   
DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE
Romana LAKTIĆ, dr.med., spec.pediatrije 07 4991 414
Natasa MESARIĆ, dr.med., spec.pediatrije 07 4991 465
DISPANZER ZA ŽENE
Miroslav LAKTIĆ, dr.med., spec.gin.in porod. 07 4991 437
Dr.sci.Jože BERTOLE, dr.med., spec.gin.in porod. 07 4991 437
PSIHIATRIČNI DISPANZER
Prim.Želimir SKOČILIČ, dr.med., spec.psihiater 07 4991 467
Jasmina PATKOVIČ COLARIČ, dr.med., spec.psih. 07 4991 467
ZOBOZDRAVSTVO
Tadeja RIS KOLER, dr.dent.med.,spec.prev.
in otr. zob.
07 4991 439
Žarko STANIŠIĆ, dr.dent.med. 07 4991 440
Sanja PINTARIĆ,dr.dent.med. -OŠ Brežice 07 4660 205
Matjaž STRAŠEK, dr.dent.med. 07 4991 441
Tina NIKOLIĆ, dr.dent.med.-Ord.Trdinova 07 4992 210
Nina BUŽANČIČ, dr.dent.med.-OŠ Artiče
Nina BUŽANČIČ, dr.dent.med.-ZD Brežice
07 6202 255
07 4991 439
Mojca FERENČAK, dr.dent.med.  07 4991 453 
Ružica SERDARUŠIĆ LEBO, dr.dent.med. OŠ Dobova 07 4522 204
OSTALE DEJAVNOSTI
Patronaža 07 4991 403
Reševalna služba 07 4991 401
Preventivni kabinet in CPZOD  07 4991 404
Preventivni zobni kabinet - Blanka ROMIH 07 4991 443
Laboratorij 07 4991 425
UPRAVA
Tajništvo 07 4991 449
Računovodstvo 07 4991 446
Glavna sestra Milena GUDALO, dipl.MS 07 4991 445
INFO
INFO 07 4991 400

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si