Start Family

 

V okviru evropskega projekta Health4EUKids v Sloveniji pilotno vpeljujemo pristop Smart Family iz Finske. Pilotni projekt poteka pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, priključil pa se je tudi Zdravstveni dom Brežice. Sam pristop je namenjen strokovnjakom iz različnih sektorjev, ki v okviru individualnega ali skupinskega dela, krepijo zdravje družin z otroki starimi od 0 do 12 let. Značilnosti pristopa so sodelovanje, grajenja odnosa, naslavljanje življenjskega sloga družine brez vzbujanja slabe vesti, prepoznavanje virov in moči družine in podpora pri spreminjanju vedenja. Namen svetovanja po Smart Family pristopu je prinesti v družino veselje, povečati občutek lastne vrednosti ter spodbuditi motivacijo za skrb za lastno zdravje ter zdravje otroka. Za strokovne delavce, ki se srečujejo z družinami, bo na voljo vrsta gradiv in orodij za lažjo izvedbo svetovanj.

 

Pristop bo vpeljan v sodelovanju s patronažnimi medicinskimi sestrami, ki se dnevno srečujejo z družinami in bodo pripravljene deliti svoje znanje in bogate izkušnje iz terenskega dela, hkrati pa si želijo poglobiti znanje o spreminjanju življenjskega sloga ter komunikacije pri vzgoji za zdravje.

 

Implementacija pristopa bo izvedena v okviru šestih srečanj v letu 2024. Tri srečanja so načrtovana v pomladnem obdobju, tri pa v jesenskem. Namen srečanj je, da sodelujoče medicinske sestre poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi konkretne veščine in orodja, ki jim bodo pomagala pri vzgoji za zdravje v družinah. Ugotoviti si želimo tudi, kako bi pristop v slovenskem prostoru lahko najbolje zaživel. Srečanja bodo potekala deloma v živo v Ljubljani, deloma preko oddaljenega dostopa.

 

Srečanja bodo zajemala:

  • Predstavitev pristopa in teoretičnega ozadja,
  • Učenje veščin motivacijskega intervjuja,
  • Učenje veščin prepoznavanje virov in moči družine,
  • Spoznavanje orodij Smart Family za sodelovanje z družino,
  • Evalvacijo.

 

Pristop Smart Family je na Finskem zelo uspešen, zato so ga implementirali na nacionalno raven. Medicinske sestre, ki sodelujejo z družinami in pri svojem delu uporabljajo pristop in orodja, poročajo o izredno dobrih izkušnjah in odzivih družin. Verjamemo, da lahko njihovo znanje in izkušnje pomagajo tudi nam, v prizadevanjih za krepitev zdravja v Sloveniji.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki