OBVESTILA

 • ZAČETEK CEPLJENJA PROTI SEZONSKI GRIPI

  Obveščamo vas, da smo začeli s cepljenje proti sezonski gripi. Cepljenje je priporočljivo za vse osebe, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni (sladkorna bolezen), nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja, nekatere bolezni krvi in krvotvornih organov, bolezni, ki slabijo imunski sistem, za osebe, stare 65 let in več, za nosečnice (ne glede na trajanje bolezni) ter za ekstremno debele (ITM>40).
  Stroške cepljenja za navedene skupine v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje, cepljenje teh oseb (z zdravstvenimi indikacijami) pa izvajajo izbrani osebni zdravniki po predhodnem naročilu.
  Cepljenje je priporočljivo tudi za vse druge osebe - za te osebe je cena cepljenja 14,00 EUR. 
   
 • OBVESTILO PACIENTOM ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE BIZELJSKO

  Janja Nikolić, dr. dent. med., ki je opravljala zobozdravstvene storitve za odrasle in mladino na Bizeljskem, se je z 31.7.2019 upokojila. Občina Brežice je z odločbo št. 501-4/97 z dne 11.7.2019 program prenesla na ZD Brežice. Od 1.8.2019 dalje je nosilka zobozdravstvene ambulante za odrasle in mladino Jelena Račanović, dr. dent. med., zobozdravstvena asistentka pa Jadranka Iljaž. 
  Pacienti, ki so imeli izbrano zobozdravnico Janjo Nikolić, imajo pravico, da si izberejo novega zobozdravnika. V ZD Brežice si lahko otroci in mladina izberejo Dušico Zandomeni, dr. dent. med., Ružico Serdarušić Lebo, dr. dent. med., Sanjo Pintarić, dr. dent. med., Aleksandro Kramberger, dr. dent. med., ter Jeleno Račanović, dr. dent. med.. Za odrasle so na razpolago Matjaž Strašek, dr. dent. med., Žarko Stanišić, dr. dent. med., Tina Nikolić, dr. dent. med., Aleksandra Kramberger, dr. dent. med., in Jelena Račanović, dr. dent. med..
   
 • OBVESTILO PACIENTOM PEDIATRIČNE AMBULANTE LIPOVŠEK MARKO

  Marko Lipovšek, dr. med., spec. pediatrije, se je z 31.7.2019 upokojil, prenehalo mu je tudi koncesijsko razmerje. Občina Brežice je program pediatrije prenesla na ZD Brežice z odločbo št. 501-1/93 z dne 9.5.2019. S 1.8.2019 je začel izvajati program otroškega in šolskega dispanzerja v obsegu 1,2 tima Goran Cocojević, dr. med., spec. pediatrije, dela in naloge srednje medicinske sestre pa še naprej opravlja Petra Polovič. 
  Pacienti, ki so imeli Marka Lipovška za izbranega pediatra, imajo pravico do izbire novega pediatra. V ZD Brežice sta na voljo Goran Cocojević, dr. med., spec. pediatrije, in Nataša Mesarić, dr. med., spec. pediatrije. 
   

POHVALE / PRITOŽBE

Zelo nas zanima vaš pogled na delovanje in usluge zdravstvenega doma, zato vas prosimo, da nam vse pripombe, pohvale in predloge pošljete na naslov info@zd-brezice.si ali izpolnite spletni obrazec.

AMBULANTE ZA SPLOŠNO IN DRUŽINSKO MEDICINO
Zdenka MARINČEK, dr.med., spec.spl.med. 07 4991 423
Referenčna ambulanta Marinček 07 4991 462
Milan MATIĆ, dr.med., spec.spl.med 07 4991 428
Referenčna ambulanta Matić 07 4991 458
Mojca PIBERNIK, dr.med., spec.druž.med. 07 4991 411
Referenčna ambulanta Pibernik 07 4991 462
B.PAHLJINA, dr.med.-Mirjam BOSINA,dr.med. 
Referenčna ambulanta Pahljina
07 4991 408
07 4991 458
Emil ŠPRAJC, dr.med., spec.spl.med. 07 4991 433
Božica LJUŠANIN GRBAVAC, dr.med., spec.druž.med.
Referenčna ambulanta Ljušanin Grbavac
07 4991 422
07 4991 435
Maja PEZDIRC, dr.med., spec.druž.med. 07 4991 408
Teja MOTORE, dr.med., spec.druž.med. 
Referenčna ambulanta Motore
07 4991 412
07 4991 435
AMBULANTE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Kabinet za medicino dela, prometa in športa  
sr.Irena SMUKOVIČ 07 4991 418
Marija PETRIC, dr.med., spec.MDPŠ 07 4991 418
Želimir CESAREC, dr.med., spec.MDPŠ 07 4991 431
DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLARJE
Romana LAKTIĆ, dr.med., spec.pediatrije 07 4991 414
Natasa MESARIĆ, dr.med., spec.pediatrije 07 4991 465
Goran Cocojević, dr. med., spec. pediatrije 07 4991 474
DISPANZER ZA ŽENE
Miroslav LAKTIĆ, dr.med., spec.gin.in porod. 07 4991 437
Dr.sci.Jože BERTOLE, dr.med., spec.gin.in porod. 07 4991 437
SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PSIHIATRIJO
Prim.Želimir SKOČILIČ, dr.med., spec.psihiater 07 4991 467
Jasmina PATKOVIČ COLARIČ, dr.med., spec.psih. 07 4991 467
ZOBOZDRAVSTVO
Tadeja RIS KOLER, dr.dent.med.,spec.prev.
in otr. zob.
07 4991 439
Žarko STANIŠIĆ, dr.dent.med. 07 4991 440
Sanja PINTARIĆ,dr.dent.med. -OŠ Brežice 07 4660 205
Matjaž STRAŠEK, dr.dent.med. 07 4991 441
Tina NIKOLIĆ, dr.dent.med.-Ord.Trdinova 07 4992 210
Dusica ZANDOMENI, dr.dent.med.-OŠ Artiče
Dusica ZANDOMENI, dr.dent.med.-OŠ Velika Dolina
Dusica ZANDOMENI, dr.dent.med.-ZD Brežice
07 6202 255
07 4957 112
07 4991 453
Mojca FERENČAK, dr.dent.med.-ZD Brežice
Mojca FERENČAK, dr.dent.med.-OŠ Cerklje ob Krki
07 4991 453 
07 4969 623
Ružica SERDARUŠIĆ LEBO, dr.dent.med. -OŠ Dobova 07 4522 204
Jelena Račanović, dr. dent. med. – Bizeljsko 07 4951 007
OSTALE DEJAVNOSTI
Patronaža 07 4991 403
Reševalna služba 07 4991 401
Preventivni kabinet in CPZOD  07 4991 404
Preventivni zobni kabinet - Blanka ROMIH 07 4991 443
Laboratorij 07 4991 425
UPRAVA
Tajništvo 07 4991 449
Računovodstvo 07 4991 446
CENTRALA
INFO 07 4991 400

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si