Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Zdravstveni dom BrežiceDružini prijazno podjetje Krepitev zdravja za vse RS Ministrstvo za zdravje NIJZ EU Evropski socialni sklad

 

 

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Center za krepitev zdravja


Zdravstveni dom Brežice je uspešno kandidiral na javnem razpisu za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«.

Slogan projekta je Krepitev zdravja - za vse.

V Sloveniji je bilo na javnem razpisu izbranih 25 zdravstvenih domov z namenom krepitve javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacije preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva ter uveljavljanje modela skupinskega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.


OPIS OPERACIJE

Predmet je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu Brežice. 

 

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije je krepitev javnozdravstvene vloge Zdravstvenega doma Brežice, implementacija nadgradenj preventivnih programov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Prav tako je namen zagotavljanje dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja javnega zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz Zdravstvenega doma Brežice in pripadajočih lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe. 

Ključni del predstavlja vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. 

 

FINANČNA PODPORA

Sredstva sofinanciranja so v okviru operacije v razmerju 80 % (EU) in 20 % (slovenska udeležba) zagotovljena na proračunskih postavkah:

 • 160310 - PN9.1 - Opolnomočenje in zmanjševanje neenakosti v zdravju - 14-20-V-EU v znesku 292.108,80 EUR;
 • 160312 - PN9.1 - Opolnomočenje in zmanjševanje neenakosti v zdravju - 14-20-V-slovenska udeležba v znesku 73.027,20 EUR.

Skupni znesek operacije znaša 365.136,00 EUR.

 

CILJI IN REZULTATI OPERACIJE

Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka in rezultata:
a) vzpostavitev Strokovne skupine Zdravstvenega doma Brežice za preventivo; vzpostavitev Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov; vzpostavitev Preventivnih timov za otroke  in mladostnike po posameznih šolah/vrtcih; vzpostavitev Koordinativnega tima za odrasle; priprava Strategije in akcijskega načrta Zdravstvenega doma Brežice za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju; vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja z vodjo in interdisciplinarnimi standardnimi timi; izvedba ocene stanja Zdravstvenega doma Brežice ne področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih; izvedba presoje ustreznosti objekta/objektov in komunikacijskih ukrepov Zdravstvenega doma Brežice za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo s hkratno pripravljenim predlogom ukrepov; vključenje tolmača/medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih intervencijah pri osebah iz drugih kulturnih in družbeno - ekonomskih območij; vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju;

b) vzpostavitev nove strukture, ki bo podpirala izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti zmanjševanja neenakosti, ter v katero bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih skupin; vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstvenovzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstvenovzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti; vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo; izvajanje ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin; zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti; vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja po modelu skupnostnega pristopa v zdravstvenem domu in pripadajočih lokalnih skupnostih, v katere bodo vključeni deležniki tako iz zdravstvenega kot socialnega resorja, občin, vzgojno - izobraževalnih institucij, programa Projektnega učenja za mlajše odrasle, Ljudske univerze, zavodov za zaposlovanje ter različnih nevladnih organizacij. 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/ .

Ključni del projektnih aktivnosti predstavlja vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, v okviru katerega izvajamo individualna svetovanja in preventivne zdravstveno vzgojne delavnice ter aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. V skrbi za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju se povezujemo z društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in z vsemi, ki lahko prispevajo k izboljšanju zdravja. Pritegniti želimo socialno šibke in druge ranljive skupine uporabnikov.

Delavnice, ki jih izvajamo, so namenjene vsem, ki želijo izvedeti več o zdravem načinu življenja in o dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni.

Delavnice izvaja strokovno usposobljen interdisciplinarni tim, v katerega so vključene diplomirane medicinske sestre, kineziolog, psiholog in dietetik. 


PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje.

Temeljne obravnave za krepitev zdravja: 

 1. Zdravo živim;
 2. Ali sem fit?;
 3. Tehnike sproščanja;
 4. Zvišan krvni tlak;
 5. Zvišane maščobe v krvi;
 6. Zvišan krvni sladkor;
 7. Sladkorna bolezen tipa 2;
 8. Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle. 

 

POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA

Za vključitev v svetovanje je potrebna napotitev iz referenčne ambulante ali od izbranega osebnega zdravnika. 

 

Svetovalnica ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG: 

 1. Zdravo jem;
 2. Gibam se;
 3. Zdravo hujšanje;
 4. S sladkorno boleznijo skozi življenje. 

Svetovalnica za DUŠEVNO ZDRAVJE: 

 1. Spoprijemanje s stresom;
 2. Podpora pri spoprijemanju s tesnobo;
 3. Podpora pri spoprijemanju z depresijo. 

Svetovalnica za TVEGANA VEDENJA: 

 1. Skupinsko/individualno svetovanje za opuščanje kajenja;
 2. Individualno svetovanje za opuščanje kajenja.

Delavnice so strokovno vodene, udeležba na delavnicah je brezplačna, za udeležbo potrebujete le urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. 

 

Delavnice izvajajo: 

 • Ljudmila KRAMAR, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji,
 • Benjamina ŠULER, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji,
 • Helena HOSTAR, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji,
 • Natalija KOPRIVNIK, diplomirana medicinska sestra,
 • Blaženka KRANJEC, magistrica dietetike,
 • Simon BOŽIČ, magister kineziologije, 
 • Melita ŠEPAT, diplomirana fizioterapevtka,
 • Ivan JAKOVLJEVIĆ, magister psihologije,
 • Živa PIRC, magistrica psihologije,
 • Alja IVAČIČ, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji s področja vzgoje za ustno zdravje.

 

TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA 

ZDRAVO ŽIVIM 

 

ALI SEM FIT?

Želite preveriti svojo telesno pripravljenost ?

Pod strokovnim vodstvom boste opravili preizkus telesne pripravljenosti. Testiranje obsega hojo na 2 km ali 6 - minutni test hoje ali 2 - minutni test stopanja na mestu. Skladno z individualnim rezultatom vam bomo svetovali o ustrezni telesni dejavnosti. 


TEHNIKE SPROŠČANJA

Spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja in tehnike sproščanja, ki ji boste lahko izvajali tudi doma. 

 

ZVIŠAN KRVNI TLAK

Pridobili boste informacije o zvišanem krvnem tlaku, veščine za njegovo obvladovanje in pravilno izvajanje meritev. 

 

ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

Pridobili boste informacije o nastanku holesterola ter pomenu vrednosti krvnih maščob za zdravje. Predstavili vam bomo veščine za vzdrževanje ciljnih vrednosti maščob. 

 

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

Pridobili boste informacije o mejni bazalni glikemiji in moteni toleranci za glukozo. 

 

SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

Predstavili vam bomo sladkorno bolezen tipa 2. 

 

TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE/STAREJŠE

Pridobili boste individualno oceno telesne pripravljenosti. Na podlagi te ocene vam bomo svetovali ustrezno telesno dejavnost. 

 

POGLOBLJENE DELAVNICE 

ZDRAVO JEM

Pridobili boste znanja pomenu prehrane za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v prehranjevanje. 

 

GIBAM SE

Pridobili boste individualno oceno telesne pripravljenosti ter znanje in veščine za varno in ustrezno izvajanje telesne dejavnosti. 

 

ZDRAVO HUJŠANJE

Pridobili boste znanje  in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter podporo v procesu hujšanja in pri vzdrževanju zdravega življenjskega sloga. 

 

S SLADKORNO BOLEZNIJO SKOZI ŽIVLJENJE

Pridobili boste znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter veščine za postopno uvajanje sprememb v vsakdanje življenje.                           

 

SVETOVALNICA  ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 

 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJE S STRESOM

Na delavnici bomo govorili o stresu, kako ga prepoznati in obvladovati. 

 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJE Z DEPRESIJO

Seznanili vas bomo z osnovnimi  značilnostmi težav, vzrokih zanje, poteku in načinu zdravljenja ter vam predstavili veščine za pomoč pri izboljšanju svojega počutja. 

 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJE S TESNOBO

Na delavnici bomo govorili o tesnobi in vas seznanili z veščinami, s katerimi si lahko sami pomagate izboljšati svoje počutje. 

 

SVETOVALNICA ZA TVEGANA VEDENJA 

 

SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

Dobili boste informacije in strokovno podporo pri opuščanju kajenja. Možnost individualnega ali skupinskega svetovanja. 

 

SKUPINSKO/INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA PITJA ALKOHOLA

Dobili boste informacije in podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter pri vzdrževanju manj tveganega pitja alkohola. 

S ciljem zagotavljanja kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo v CKZ, potekajo združena naslednja področja preventive:

 1. Program priprave na porod in starševstvo;
 2. Program družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov;
 3. Program vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov v predšolskem in šolskem obdobju;
 4. Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov;
 5. Program podpore državnim presejalnim programom (SVIT, DORA, ZORA);
 6. Programi za promocijo zdravja, zmanjševanja neenakosti in vključevanja ranljivih skupin v zdravstveno obravnavo. 

Vodja CKZ Brežice: Helena HOSTAR, diplomirana medicinska sestra

Telefonska številka: 07 49 91 445

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

 

INFORMACIJE

Za vse informacije smo vam na voljo od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, lahko pa nas kontaktirate tudi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija