Seznam izobraževanj po reševalcih -
reševalna služba Zdravstvenega doma Brežice


Baškovič Nejc:
 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija – v opravljanju

 

Matej Bončina:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP – v pridobivanju
 • MRMI

 

Debelak Uroš:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah

 

Hribšek Primož:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Kodrič Klemen:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Kostanjšek Tomaž:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Matjašič Jernej:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Orožen Igor:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Glogovšek Jure:

 • Nadaljevalni tečaj varne vožnje
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah
 • ITLS

 

 Jazbec Nataša:

 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • ITLS
 • Sindikalni zaupnik – v pridobivanju certifikata

 

Miljan Matjaž:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • ITLS

 

Selko Aleš:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • ITLS

 

Veble Nataša:

 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP – v pridobivanju
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah
 • ITLS

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si