Seznam izobraževanj po reševalcih -
reševalna služba Zdravstvenega doma Brežice


Baškovič Nejc:
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Intenzivni tečaj varne vožnje

 

Bončina Matej:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje službi NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 

Debelak Nataša:

 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP – v pridobivanju
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI
 • ITLS


Debelak Uroš:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 

Hribšek Primož:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 

Kodrič Klemen:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Kostanjšek Tomaž:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Matjašič Jernej:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP

 

Orožen Igor:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 

Glogovšek Jure:

 • Nadaljevalni tečaj varne vožnje
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI
 • ITLS

 

 Jazbec Nataša:

 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • ITLS
 • Zdravstveni zaupnik - licenca
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 

Miljan Matjaž:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • ITLS
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 
Roštohar Andraž:

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija
 • Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah - MRMI

 

Selko Aleš:

 • Intenzivni tečaj varne vožnje
 • Preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP
 • ITLS

  

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si