Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov nosi osrednje sporočilo: delovanje za zdravje otrok in mladostnikov je ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva.

Vzgoja za zdravje se ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju izvaja na različnih ravneh, v različnih okoljih in za različne ciljne skupine. Strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja redno sodelujejo z lokalnimi vrtci. Izvajajo predavanja in delavnice za starše in vzgojitelje ter različne dejavnosti za otroke v vrtcih. Vsebine se nanašajo na zdrave navade, prehrano in gibanje, skrb za ustno zdravje, osebno higieno, preprečevanje poškodb in druge vsebine. Za izvedbo dejavnosti v vrtcih se obrnite na naš center za krepitev zdravja. 

Strokovnjaki iz našega centra za krepitev zdravja redno sodelujejo z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami. Izvajajo predavanja, delavnice, pogovore z različnih področij zdravja in zdravega načina življenja za šolarje, dijake kot tudi za starše in pedagoške delavce. Vsebine se nanašajo na zdravo prehrano in gibanje, duševno zdravje, dobre medosebne odnose, zasvojenosti, odraščanje, zdravo spolnost, skrb za ustno zdravje, zdravo pokončno držo, osebno higieno, preprečevanje poškodb, samopregledovanje dojk/mod in druge vsebine. Za izvedbo dejavnosti na šolah se obrnite na naš center za krepitev zdravja. 


Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki