Diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu izvajajo dodatne preventivne aktivnosti, in sicer: 
  • obravnavajo novorojenčke, dojenčke in otročnice po posodobljenem programu,
  • vzpostavljajo stike z osebami, ki se niso odzvale povabilu na preventivni pregled v ambulanto družinske medicine, ugotavljajo vzrok za neodzivnost in izvedejo ukrepe glede na ugotovljeni vzrok, 
  • pripravijo analizo svojega terenskega območja, 
  • izvajajo posvetovalnice v lokalnih skupnostih. 

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki