3. 8. – 7.8. 2020
Organizacija dela v ambulantah družinske medicine

RAZPORED DELA DISPANZERJA ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN ŠOLARJE

SPLOŠNI RAZPORED DELA PEDIATROV

3. 8. – 7.8. 2020
Razpored dela otroški in šolski dispanzer

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si