Na Portalu javnih naročil, je bilo objavljeno obvestilo o naročilu po odprtem postopku.

Predmet javnega naročila:

Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in materiala za nego ran s sklenitvijo okvirnega sporazuma.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si