Namen vzpostavitve Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine je zagotavljanje kontinuiranega povezovanja in sodelovanja med izvajalci preventivnih pregledov za otroke in mladostnike ter izvajalci zdravstveno vzgojnih programov  iz centra za krepitev zdravja s ciljem kakovostne, optimalne, usklajene in učinkovite preventivne obravnave otrok in mladostnikov ter reševanja strokovnih vprašanj na področju preventive, krepitve zdravja, identifikacije in vključevanja ranljivih oseb ter zmanjševanja neenakosti v zdravju pri populaciji otrok in mladostnikov.

Naloge Koordinativnega tima za PZV otrok in mladine so naslednje:

  • strokovna podpora kontinuiranemu povezovanju in sodelovanju med izvajalci preventivnih pregledov in izvajalci interventnih programov v CKZ;
  • reševanje strokovnih vprašanj na področju preventive (vzgoje za zdravje), krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih,

Koordinativni tim se sestane 4-krat letno, po potrebi pogosteje. 

ODLOČBA O IMENOVANJU Koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine.pdf

ZAPISNIKI SESTANKOV KOORDINATIVNEGA TIMA:

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki