LETOVANJE V NEREZINAH - 2020V naselju Bučanje – Nerezine je za celotno obdobje (od 22.6.2020 do 28.9.2020) prosta garsonjera številka 859 ter hišica številka 325/1 v obdobju med 6. in 13. julijem 2020.

Posamezni termin počitnikovanja vključuje 7 nočitev.

Menjava uporabnikov je ob ponedeljkih.

Prevzem ključev je možen po 12. uri, počitniško enoto je potrebno zapustiti do 11. ure.

Garsonjera je kategorizirana za 2 odrasli osebi in 2 otroka, hišica pa za 4 odrasle osebe in 2 otroka.

Cena najema garsonjere znaša 50 EUR na dan, cena najema hišice pa 60 EUR na dan.

Najemnino je potrebno plačati Zdravstvenemu domu 10 dni pred začetkom najema.

Vse ostale stroške (režijski stroški, turistična taksa …) plačajo letovalci na recepciji naselja.

Letovalci so pri uporabi počitniških enot dolžni spoštovati vsa prejeta navodila in uporabljati počitniško enoto s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Letovalci so dolžni počitniško enoto zapustiti generalno počiščeno.

V obeh počitniških enotah je nameščena klimatska naprava, v obeh enotah je tudi TV sprejemnik.

V počitniških enotah niso dovoljene domače živali, prav tako je prepovedano kajenje.

Letovalci so odgovorni za vso škodo, nastalo v času njegovega letovanja v počitniški enoti.

O škodi, ki jo v počitniški enoti ali na njenem inventarju oziroma počitniškem objektu povzroči letovalec, je dolžan obvestiti  upravo Zdravstvenega doma takoj oziroma najkasneje ob zaključku letovanja.

Stroške za odpravo nastale škode mora poravnati v predpisanem roku po prejemu zahtevka za povrnitev škode s strani Zdravstvenega doma.

PRIJAVNICA ZA LETOVANJE

 

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si