Obvestilo o spremenjenem načinu dela ambulant družinske medicine od 11.5.2020
Pacienti so se dolžni pred prihodom v ambulanto obvezno naročiti po telefonu ali po elektronski pošti.
- Naročanje in triažo opravi osebni zdravnik.
- Pacienti vstopajo v Zdravstveni dom Brežice posamično, po tem, ko na vhodu izpolnijo vprašalnik o zdravstvenem stanju, in ko triažna sestra na vhodu naročenemu pacientu dovoli vstop.
- Triažna sestra na vhodu prejme seznam naročenih pacientov za posamezen dan iz posamezne ambulante družinske medicine dan prej ali najkasneje ob 7. uri zjutraj tekočega dne.
- Pacientu se dovoli vstop v stavbo zdravstvenega doma ob uri, ko je naročen.
Prva skupina naročenih pacientov (od 7.10 do 10.00): prvi pacient vstopi v zdravstveni dom ob 7.10 uri, nato so naslednji naročeni na 30 minut (7.10., 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40).
Druga skupina naročenih pacientov – akutni pacienti: pacienti, ki zjutraj pokličejo v ambulanto družinske medicine in morajo biti pregledani istega dne, se jih naroči od 10.50 dalje na 20 minut (10.50, 11.10, 11.30, 11.50). Seznam teh pacientov prejme triažna sestra najkasneje do 10.30 ure tekočega dne.
Tretja skupina naročenih pacientov – pacienti za preveze: po 12. uri se naroča paciente za preveze. Seznam teh pacientov prejme triažna sestra. Naroča se jih na 15 minut (12.00, 12.15., 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30).
V tem času v ambulanti poteka tudi drugo administrativno delo.
Obravnava nujnih pacientov: V kolikor zdravnik po pogovoru s pacientom oceni, da je potreben nujni pregled zaradi akutnega zdravstvenega stanja, lahko pacienta naroči kadarkoli v dnevu, vendar mora pred tem obvestiti triažno sestro na vhodu.

Razpored dela posameznih ambulant družinske medicine je objavljen na spletni strani Zdravstvenega doma Brežice.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si