Program izvajajo izbrani osebni zdravniki. Pregledi gredo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in so predvideni za ženske med 35. in 70.letom starosti in za moške med 35. in 65.letom starosti. V primerih visoke ogroženosti izvajamo preglede tudi za mlajše osebe.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki