Konzorcij Zdravstvenega doma Brežice in Centra za socialno delo Brežice je bil v mesecu februarju 2018 izbran na razpisu »Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola - SOPA«, in sicer za sklop 1. V okviru tega sklopa Zdravstveni dom Brežice nastopa kot poslovodeči partner, ki zagotavlja zdravnike specialiste ali specializante družinske medicine, zdravnike specialiste ali specializante medicine dela, prometa in športa, diplomirane zdravstvenike/diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti in v patronažnem varstvu ter strokovnjake v zdravstveno – vzgojnem centru oziroma centru za krepitev zdravja (diplomirane medicinske sestre in univerzitetne diplomirane psihologe). Center za socialno delo Brežice nastopa kot partner 1, ki zagotavlja univerzitetne diplomirane socialne delavce.

Osnovni namen projekta je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje, krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih, osveščati splošno in strokovno javnost o alkoholni problematiki, vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici. Ciljne skupine so odrasle osebe, ki tvegano ali škodljivo pijejo alkohol, oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega pitja alkohola ali škodljivega pitja alkohola drugih.
 
Projekt je trajal do oktobra 2020, začel pa se je z usposabljanjem strokovnjakov, sledilo je izvajanje obravnav, izvajala so se lokalna, regionalna in nacionalna srečanja. Vrednost pridobljenih sredstev znaša 64.522,37 EURZ 11 uslužbenci Zdravstvenega doma Brežice so bile sklenjene podjemne pogodbe. Ob zaključku projekta jim je bilo izplačano skupno 40.060,50 EUR. 

Več o projektu si lahko preberete tukaj: https://www.sopa.si/sl/domov/

Projekt je odličen primer črpanja evropskih sredstev: http://www.mz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7795/


VABILO K SODELOVANJU V ANKETI

Nacionalni inštitut za javno zdravje sodeluje pri izvedbi vseevropske ankete o pivskih navadah v času epidemije korona virusa. Zato vas vabimo k izpolnjevanju kratke, približno 10-minutne ankete o vaših izkušnjah in pivskem vedenju v času epidemije ter predvsem za pomoč pri pošiljanju povezave na vprašalnik čim širšemu krogu ljudi, preko svojih službenih in osebnih povezav.
Cilj te vseevropske raziskave, v kateri sodeluje 20 držav, je raziskati morebitne spremembe v pitju alkoholnih pijač v času trenutne pandemije. Z izbruhom SARS-CoV-2 so bili v evropskih državah uvedeni različni ukrepi za zajezitev epidemije, ki so povzročili spremembe v vsakdanjem in javnem življenju, vključno z možnimi spremembami v načinu in/ali količini pitja alkoholnih pijač. Ker je trenutna pandemija dogodek brez primere, z nepredvidljivimi vplivi na vsakdanje življenje, želimo s tem vprašalnikov raziskati njene posledice, ki se nanašajo predvsem na pitje alkoholnih pijač. Raziskava je nastala kot rezultat sodelovanja strokovnjakov iz različnih raziskovalnih inštitutov v Evropi, vključno s Technische Universität Dresden (Nemčija), bolnišnico Clínic de Barcelona (Španija) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (Slovenija).
Neposredna povezava do slovenske raziskave: https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/239155?lang=sl
Vabljeni k sodelovanju!


Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki