Vloga za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Tabela- tip prireditve

Cenik storitev na športnih in družabnih prireditvah v veljavi od 1.11.2016 dalje

Izpolnjeno vlogo posredujte najkasneje 14 dni pred prireditvijo osebno v tajništvo ZD, po pošti na naslov ZD Brežice, Černelčeva cesta 8,
8250 Brežice, na e-mail: zdbrezice©zd-brezice.si . Dodatne informacije so možne v tajništvu ZD Brežice na tel. št. 07 4991 449.

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

Fax: 07 4991 450
E-mail: info@zd-brezice.si