Naloge, ki jih skupina izvaja, so sledeče:

  • presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov zdravstvenega doma za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, ki jo skupina izvede v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,
  • načrtovanje in izvajanje potrebnih ukrepov na podlagi ugotovljenega stanja,
  • evalviranje izvedenih ukrepov.


Izvedena je bila presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov: Presoja ustreznosti objekta in komunikacijskih ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo


ZAPISNIKI SESTANKOV

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

E-mail: info@zd-brezice.si

- Izjava o dostopnost
Piškotki