Orodje za dostopnost

SKOČI DO OSREDNJE VSEBINE
E-STORITVE
07 4991 400 info@zd-brezice.si

 

Naročanje: 07 49 91 470

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8
8250 Brežice

 

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

 

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zadnje objave

Spoštovani pacienti,

Na podlagi 58. člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/08 in 55/17) lahko vložite zahtevo za I. obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:
1. Neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve.
2. Neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe. Rok za vložitev zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.
 
Zahteva za I. obravnavo kršitve pravic se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če ste za kršitev izvedeli kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.


PRISTOJNA OSEBA V ZD BREŽICE ZA SPREJEM IN OBRAVNAVO ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO:

Dražen Levojević
direktor ZD Brežice
Tel. št.: 07 4991 449
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


NAJBLIŽJI ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC:

Ga. Zlata Rebolj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto
Tel. številka: 051 385 485, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uradne ure (po telefonu in v pisarni):

  • torek od 14:00 do 20:00 ure
  • četrtek od 9.00 do 15:00 ure

Uradne ure za naročanje: tel. št.: 07 39 34 313, od ponedeljka do petka med 7:00 in 11:00 uro. 

Ga. Cvetka Jurak

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Tel. številka: 03 42 51 161, 031 660 770, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uradne ure:
Ponedeljek od 12:00 do 18:00
Torek od 07:00 do 13:00

Ga. Olga Petrak, univ. dipl. psih.

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje
Tel. številka: 03 42 51 161, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uradne ure:
Sreda od 12:00 do 18:00
Petek od 07:30 do 13:30
Naročanje od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, na tel. št.: 03 42 51 200.

Postopek vložitve zahteve za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V ZD se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja, trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi ZPacP možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo v ZD poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic.


Kako se vloži zahteva za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic:
Ustna zahteva: Poda se na zapisnik v tajništvu ZD vsak dan od 7.00 ure do 14.00 ure, lahko pa se izpolni že pripravljen obrazec zapisnika, ki je na razpolago v tajništvu.

Pisna zahteva: Vloži se na obrazcu pisne zahteve v tajništvu ZD ali po pošti na naslov:
Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8,8250 BREŽICE

Po elektronski pošti: Vloži se na elektronski naslov zdravstvenega doma: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


V kolikor zahteva ni vložena na predpisanem obrazcu, mora imeti naslednje podatke:

  • osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve vaših pravic,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih,
  • podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
  • čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora.

V kolikor pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8-dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. V kolikor iz pisne zahteve ne bo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno I. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih ZPacP in Pravilnika o sistemu varstva pacientovih pravic. V kolikor z odločitvijo ne boste zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo II. zahteve za varstvo pacientovih pravic.


Direktor: Dražen Levojević

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8
8250 Brežice

 

Tel: 07 4991 400
Tajništvo: 07 4991 449

 

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zadnje objave

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Černelčeva cesta 8

8250 Brežice

© 2024 Zdravstveni dom Brežice. - Vse pravice pridržane. 5ka Agencija